onze sponsoren

 

WIJ DANKEN ONZE SPONSOREN VOOR HUN STEUN:

 

WIJ ZIJN ALTIJD OP ZOEK NAAR NIEUWE SPONSOREN OF DONATEURS DIE ONS WILLEN HELPEN OM ONZE DOELSTELLING TE BEHALEN.

geïnteresseerd?

 

DOWNLOAD HIER DE BROCHURE SPONSORING/DONATIES

 

 

Stichting Epop en de ANBI status

 

De Nederlandse overheid voert een beleid dat er op gericht is uitgaven voor culturele uitingen zoveel mogelijk door haar burgers zelf op te laten brengen en collectieve middelen hiervoor zo min mogelijk in te zetten. Om deze verschuiving mogelijk te maken heeft de overheid stimulerend beleid ontwikkelt. Een van deze regelingen betreffen het instellen van een ANBI status voor organisaties die aan bepaalde criteria voldoen. Stichting Epop is een Culturele ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een organisatie met een ANBI status, de vrijwilligers die er aan verbonden zijn en schenkers en donateurs van activiteiten genieten belastingvoordelen onder bepaalde voorwaarden. Voor organisaties met de culturele ANBI status gelden aanvullende belastingvoordelen ten opzichte van een normale ANBI status.

 

De Anbi voordelen kort samengevat:

 

Giften:

  • Een gewone gift aan een Culturele Anbi is gebonden aan een drempel van 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60,00. Maximale aftrekpost is 10%
  • De gift mag verhoogd worden met 25% en die verhoging mag bij de maximale aftrek worden opgeteld met een maximum van € 1250.
  • Bij een periodieke gift met een minimum van 5 jaar geldt geen drempel en geen maximum aftrek. Wel geldt voor de verhoging van 25% een maximum van € 1250. Bepaalde omstandigheden zoals verlies van baan, overlijden kunnen de overeenkomst voor de volledige 5 jaar doen ophouden. Bij het afsluiten van deze overeenkomst kunt u dit aangeven.

 

Andere voordelen:

Een culturele Anbi betaald geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang,

 

Vrijwilligers:

Als de Anbi instelling u een vergoeding voor diensten kan en wil betalen maar u ziet er vanaf wordt dat als gift gezien en is het aftrekbaar.

U maakt kosten voor de Anbi instelling en krijgt hiervoor een onkostenvergoeding. Als u van deze vergoeding afziet wordt dat gezien als een gift en is die post aftrekbaar.

U maakt kosten voor de Anbi instelling die volgens maatschappelijke opvatting vergoed dienen te worden maar krijgt geen onkostenvergoeding. Dan mag u de kosten aftrekken als gewone gift.

 

Sponsoring:

Wanneer er sprake is van naams- of logovermelding is er geen sprake van een gift, maar van sponsoring. Deze sponsoring kan worden opgevoerd als zakelijke kosten maar valt niet onder de extra aftrek voor culturele ANBI’s.

 

 

 

CONTACT & SOCIAL MEDIA

SPONSORING

DONATIES